I. Đèn LED

Connect head

Led SMD Strip

3 beads led strip

2 beads led strip

144W/roll,5M/roll,1800P CS/roll,DC12V Epistar Chip

96W/roll,5M/roll,1200PC S/roll,DC24V Epistar Chip

AOE SL60101 3528

AOE SL120102 3528

AOE SL30103 5050

AOE SL60105 5050

AOE SL120114 5050

AOE SL30106 5050

AOE SL60108 5050

AOE SL60106 5050

AOE CT130 220v Touch controller

AOE SL60117 5630

AOE SL60110 5050

AOE SL60120 2835

AOE SL60112 5050

AOE SL60111 3528

AOE SL60113 5050

AOE SL60114 5050

AOE RGBController

AOE Controller

Bộ cấp nguồn AOE P201 24W

8AR1/8AR2/8AR3/8AR5

8MR/F

8MR/D

YTK TD108 63 10

YTK TD108 63 7

YTK TD7 R140 12

YTK TD106 90 7

YTK TD104 45 3

YTK TD104 48 3

Y-80TD30W020

Y-60TD20W020

Y-50TD18W020

Y-40TD12W020

Y-30TD6W020

Y-40TD12W05FX

Y-TH40W021

Y-TH36W021

Y-TH30W021

Y-TH25W021

Y-TH18W021

Y-TH12W021

Y-TH6W021

Y-40TH30W022

Y-40TH24W022

Y-40TH18W022B

Y-30TH18W022S

Y-30TH12W022B

Y-25TH12W022S

Y-25TH6W022S

YAOE DL302 COB30WC (8inch)

YAOE DL301 COB20WC (6inch)

YAOE DL300 COB10WC (4inch)

YAOE T0021 24W

YAOE T0021 18W

1*25W COB CREE chip

2*25W COB CREE chip

YAOE T0021 12W

YAOE T0021 9W

Light COB 1x25W

KDR-22019-28

YAOE T0021 6W

YAOE DL374 24W (9 inch)

KDR-82113M-2

Led Track Light

YAOE DL373 18W (8 inch)

YAOE DL372 15W (6 inch)

Led Track Light

YAOE DL371 12W (5 inch)

HSP-3500H

SA-8700S

YTK TD107 150 20

YAOE DL370 9W (4 inch)

YAOE DL369 6W (3.5 inch)

YTK TT25 108 35

SA-310C

Y-DD2-18WCOB021

Y-DD1-18WCOB021

SA-294C

YTK TT25 102 30

YAOE DL367 3W (2 inch)

YAOE DL363 30WB (8inch)

HSP-294

Y-DD2-12WCOB021

Y-DD1-12WCOB021

SA-010S

YAOE DL362 20WB (6inch)

YAOE DL361 10WB (4inch)

HSP-3600A

Y-DD2-6WCOB021

Y-DD1-6WCOB021

CT-3700CMR-16

YAOE DL360 5WB (3 inch)

YAOE CL130 18W

Y-DD2-6WCOB021F

Y-DD1-6WCOB021F

YAOE CL129 15W

YAOE CL128 12W

Y-DD3-18W022

Y-DD2-18W022

YAOE CL127 9W

Đèn LED thanh ray JF017

Đèn LED thanh ray JF016

YAOE CL126 7W

Máng đèn huỳnh quang âm trần 2 bóng Davis ATP218

Y-DD1-18W022

Y-DD3-12W022

Máng đèn huỳnh quang âm trần 2 bóng Davis ATP236

YAOE CL124 5W

Bộ cấp nguồn LED dây AOE P112 240W

YAOE TR113LED 30W

YAOE TR112LED 20W

Bộ cấp nguồn LED dây AOE P207 400W

Máng đèn huỳnh quang âm trần 3 bóng Davis ATPW318H

YAOE CL123 3W

Y-DD2-12W022

Y-DD1-12W022

Máng đèn huỳnh quang âm trần 3 bóng Davis ATPW336H

Bộ cấp nguồn LED dây AOE P114 350W

YAOE TR111LED 10W

Đèn downlight âm trần Y-25TH12W022S

Đèn downlight âm trần Y-THS3W007

Đèn LED thanh ray Y-GDCOB9W014

25013

Bộ cấp nguồn LED dây AOE P111 200W

Máng đèn huỳnh quang âm trần 4 bóng Davis ATPW418H

Máng đèn huỳnh quang âm trần 4 bóng Davis ATPW436H

Bộ cấp nguồn LED dây AOE P110 150W

25014

Đèn LED thanh ray Y-GDCOB6W014

Đèn downlight âm trần Y-THS3W001

Đèn downlight âm trần Y-TH6W021

Đèn LED thanh ray Y-GDCOB30W010

25062-WR

Bộ cấp nguồn LED dây AOE P109 120W

Máng đèn huỳnh quang âm trần 4 bóng Davis CAWT436H

Máng đèn huỳnh quang âm trần 4 bóng Davis CATW418H

Bộ cấp nguồn LED dây AOE P108 100W

25063-WR

Đèn LED thanh ray Y-GDCOB30W009

Đèn downlight âm trần Y-TH3W004

Đèn downlight âm trần Y-TH3W002

Đèn LED thanh ray Y-GDCOB30W008

25064-WR

Bộ cấp nguồn LED dây AOE P107 72W

Máng đèn huỳnh quang âm trần 3 bóng Davis CATW336H

Máng đèn huỳnh quang âm trần 3 bóng Davis CATW318H

Bộ cấp nguồn LED dây AOE P106 60W

25009

Đèn LED thanh ray Y-GDCOB30W007

Đèn downlight âm trần Y-30TD7W020

Đèn downlight âm trần Y-25TH6W023

Đèn LED thanh ray Y-GDCOB30W006

25011

Bộ cấp nguồn LED dây AOE P206 38W

Máng đèn huỳnh quang âm trần 2 bóng Davis CAT236H

Máng đèn huỳnh quang âm trần 2 bóng Davis CAT218H

Bộ cấp nguồn LED dây AOE P206 24W

Đèn LED thanh ray Y-GDCOB30W005

Đèn downlight âm trần Y-25TD3W007

Đèn LED thanh ray Y-GDCOB30W004

Bộ cấp nguồn LED dây AOE P205 18W

Máng đèn huỳnh quang âm trần 2 bóng Davis ART218

Máng đèn huỳnh quang âm trần 2 bóng Davis ART218

Bộ cấp nguồn LED dây AOE P204 12W

Đèn LED thanh ray Y-GDCOB30W003

Y-25TD3W001

Đèn LED thanh ray Y-GDCOB30W002

Đèn downlight âm trần LED-25100

Bộ cấp nguồn LED dây AOE P203 150W

Máng đèn huỳnh quang âm trần 3 bóng Davis ARTW318H

Máng đèn huỳnh quang âm trần 3 bóng Davis ARTW336H

Bộ cấp nguồn LED dây AOE P105 120W

LED-25097

Đèn LED thanh ray Y-GDCOB30W001

LED-25093

LED-24036

Bộ cấp nguồn LED dây AOE P104 96W

Máng đèn huỳnh quang âm trần 4 bóng Davis ARTW418H

Máng đèn huỳnh quang âm trần 4 bóng Davis ARTW436H

Bộ cấp nguồn LED dây AOE P103 84W

LED-24035

LED-25091

LED-25090D - WR1

LED-24032

Bộ cấp nguồn LED dây AOE P102 72W

Máng đèn phòng sạch CRR236

Máng đèn huỳnh quang lắp nổi 2 bóng Davis LPS236

Bộ cấp nguồn LED dây AOE P101 60W

LED-24030

LED-25088

LED-25087

LED-24013-8WA

Bộ cấp nguồn LED dây AOE P100 48W

Máng đèn huỳnh quang lắp nổi 2 bóng Davis LPS218

Máng đèn huỳnh quang lắp nổi 1 bóng Davis LPS136

Bộ cấp nguồn LED dây AOE P202 36W

LED-24012-8WA

LED-25083

LED-25081

24011

Máng đèn huỳnh quang lắp nổi 1 bóng Davis LPS118

Máng đèn huỳnh quang lắp nổi 2 bóng Davis LPD218

Bộ cấp nguồn AOE P200 12W

24010

LED-25080-6W

LED-25078-6W

LED-24007

Máng đèn huỳnh quang lắp nổi 2 bóng Davis LPD236

Máng đèn huỳnh quang lắp nổi Davis LPD118

LED-25077DR1 - WR1

LED-24006

Multi Downlight Y-DD1-COB12W022

24002

LED-25076DR1 - WR1

Máng đèn huỳnh quang lắp nổi Davis LPD136

Multi Downlight Y-DD2-3W002

Multi Downlight Y-DD1-3W002

Máng đèn huỳnh quang lắp nổi 4 bóng Davis ARSW436

24001

LED-25074DR1

LED-25072DR1

Y-GD032

Multi Downlight Y-DD2-COB25W021

Máng đèn huỳnh quang lắp nổi 3 bóng Davis ARSW336

L2000*W120*H100 - 60W

L1500*W120*H100

Máng đèn huỳnh quang lắp nổi 2 bóng Davis ARS236

25065-W

Y-GD031

Multi Downlight Y-DD1-COB25W021

Y-25TD3W008

Multi Downlight Y-DD2-COB18W021

Y-GD030

Máng đèn huỳnh quang lắp nổi 4 bóng Davis ARSW418

HY-T818W (T8)

HYT516WBN2CW (T5)

Máng đèn huỳnh quang lắp nổi 3 bóng Davis ARSW318

Y-GD0229

Multi Downlight Y-DD1-COB18W021

Multi Downlight Y-DD2-COB12W021

Y-GD028

Máng đèn huỳnh quang lắp nổi 2 bóng Davis ARS218

LED-T8-A96(1.2)

LED-T8-A96(1.2)D

25036

Y-GD027

Đèn LED dây ngoài trời 50WO12V outdoor

Multi Downlight Y-DD1-COB12W021

Emergency

Low Bright Louvre

Multi Downlight Y-DD2-COB6W021

Đèn LED dây đổi màu 50HV/2-RGB

Y-GD026

25025

LED-T5-A96(1.2)

AOE-T8110B-1200-18W

Y-GD025

Multi Downlight Y-DD1-COB6W021

Semi-Low bright Louvre

Đèn LED dây 5050-50NA12V indoor

Security Fittings

Multi Downlight Y-DD2-9W001

Y-GD024

Đèn LED dây-CL0.9MD-MO

AOE-T5115-1200-18W

LED T5 Fittings

Đèn LED dây-CL0.3MD-MO

Y-GD023

Multi Downlight Y-DD1-9W001

Cleanroom

Recessed T/Bar T8

Multi Downlight Y-DD3-5W001

Y-GD022

Đèn LED dây 3528 ngoài trời-35WO12V outdoor

YTK TC2 350 35

LED T8 Fittings

YTK TC2 290 22

Đèn LED dây 3528-35NA12V indoor

Y-GD021

Y-25TD3W007

Multi Downlight Y-DD2-5W001

Recessed Open T5/PL

Đèn LED Panel 2448

Đèn LED ốp trần vuông nổi 6W 12W 18W

Đèn LED Panel 2446

Đèn LED ốp trần tròn nổi 6W 12W 18W

Weathrproof

Multi Downlight Y-DD1-5W001

Y-25TD3W001

Y-GD014

YTK TC2 240 12

YTK TC5 400 30

G-606

Y-THS3W007

Y-GD013

Multi Downlight Y-DD3-3W001

Battens

Đèn LED vuông âm trần 3W 6W 9W 12W 18W

Đèn LED Panel 2447R1

Đèn LED tròn âm trần 3W 6W 9W 18W

Battens

LED-panel-HGP-PB-2212 45W

Multi Downlight Y-DD1-3W001

Multi Downlight Y-DD2-3W001

Y-GD012

Đèn downlight

YTK TC5 350 22

Mini Clip-on Flexible LED

L50N

YTK TC5 300 12

Đèn downlight

Y-GD011

Battens

LED-panel-HGP-PB-2212 36w

Multi Downlight 8AR1

Multi Downlight 8AR2

Multi Downlight 8AR3

Multi Downlight 8AR4

Multi Downlight 8AR5

Multi Downlight 8MR1-D

Multi Downlight 8MR2-D

Multi Downlight 8MR3-D

Multi Downlight 8MR1-F

Multi Downlight 8MR2-F

Multi Downlight 8MR3-F

Multi Downlight 8MR1-FF

Multi Downlight 8MR2-FF

Multi Downlight 8MR4-FF

Đèn LED tròn âm trần 9W

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10