Chính sách thanh toán

I. Thanh toán bằng tiền mặt

- Tại văn phòng Công ty Hoàng Gia Phát.

- Thanh toán cho nhân viên giao hàng trực tiếp của Công ty Hoàng Gia Phát tại bất kỳ đâu bạn yêu cầu.

II. Thanh toán bằng chuyển khoản

Chuyển khoản qua ngân hàng cho chúng tôi với thông tin sau:

Tên ngân hàng

   

 Chủ tài khoản

   

 Số tài khoản

   

 Nội dung

   Tên khách hàng - Tên sản phẩm - Số điện thoại